Powiadomienie o przybyciu inwentarza
Przejdź do treści

Ogólna Polityka Gwarancyjna Produktów MSI

Informacje podane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. MSI stara się dostarczać dokładne i aktualne informacje, niemniej jednak mogą wystąpić nieumyślne techniczne lub rzeczowe nieścisłości oraz błędy typograficzne, za które przepraszamy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Ograniczona Gwarancja Handlowa na ProduktyFirmy MSI

MSI Polska Sp. Z.o.o. z siedzibą przy ul. Magazynowej 1, 55-040 Bielany Wrocławskie Polska (dalej zwana „MSI”) jest odpowiedzialna za usługi posprzedażowe produktów wynikające z zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym MSI.

Zgodnie z oryginalnym numerem seryjnym/kodem kreskowym nadanym przez producenta,

Nowy Produkt

Produkt Ograniczona Gwarancj
na Sprzęt
Ograniczona Gwarancja
na Oprogramowanie
Gwarancja na Materiały
Eksploatacyjne
Globalna Gwarancja Data Rozpoczęcia
Gwarancji
Komputery Stacjonarne 24 miesiące Nie obejmuje 12 miesięcy Nie obejmuje Data zakupu
Sprzęt Gamingowy 24 miesiące Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Liquid Cooling 36 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Liquid Cooling - Seria K 60 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Płyty Główne 36 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Monitory 36 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Monitory Seria PRO 24 miesiące Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Obudowy 24 miesiące Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Zasilacz 120 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Akcesoria do Płyt Głównych 24 miesiące Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Kolekcje Dragon 24 miesiące Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu

Odrestaurowany produkt

Produkt Ograniczona Gwarancja
na Sprzęt
Ograniczona Gwarancja
na Oprogramowanie
Gwarancja na Materiały
Eksploatacyjne
Globalna Gwarancja Data Rozpoczęcia
Gwarancji
Komputery Stacjonarne 12 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Sprzęt Gamingowy 12 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Liquid Cooling 12 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Płyty Główne 12 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu
Monitory 12 miesięcy Nie obejmuje Nie obejmuje Nie obejmuje Data zakupu

*Produkty są dostarczane „na obecny stan” i „w miarę dostępności”, ze wszystkimi wadami i bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie wad sprzętowych produktów MSI wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych przez okres określony dla każdego odpowiedniego produktu od daty zakupu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, warunki ograniczonej gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje lub środki zaradcze, wyraźne lub dorozumiane, i wykluczają wszelkie zapewnienia, poręczenia, warunki, konwencje, obietnice, zobowiązania oraz zwyczajowe praktyki lub zwyczaje handlowe. Ograniczona gwarancja i wszelkie prawa nadane w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów dostępnych w kraju zakupu produktu.

**Wstępnie zainstalowane oprogramowanie (w tym płyta CD z oprogramowaniem) i oprogramowanie. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie oznacza oprogramowanie zainstalowane przez oryginalnego producenta produktu. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie jest objęte gwarancją oryginalnego producenta na podstawie numeru seryjnego/kodu kreskowego produktu. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie jest objęte gwarancją przez jeden (1) miesiąc od daty produkcji produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja wyklucza nieprawidłowe użytkowanie lub uszkodzenia spowodowane przez klienta. Jeśli płyta CD z oprogramowaniem produktu jest uszkodzona i w ramach gwarancji, płyta CD może zostać wymieniona pod warunkiem, że klient zwróci oryginalną uszkodzoną płytę CD do autoryzowanych centrów serwisowych MSI. Do licencji i użytkowania wstępnie zainstalowanego oprogramowanianależy stosować umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) firmy Microsoft lub stosowne licencje na takie oprogramowanie.

Firma MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie poza wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem, które jest instalowane przez klienta, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne awarie lub szkody spowodowane przez oprogramowanie zainstalowane przez klienta. Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim dostawcą oprogramowania w sprawie takich problemów z oprogramowaniem.

Wyłączenia Gwarancji

Gwarancja MSI nie ma zastosowania, niezależnie od tego, czy produkt jest objęty gwarancją, czy nie, w następujących sytuacjach:

 1. Produkt jest uszkodzony w wyniku przypadku, nadużycia, katastrofy, niewłaściwego użytkowania (w tym nieprzestrzegania instrukcji lub ostrzeżeń), niewłaściwej konserwacji, nieodpowiedniego opakowania, zaniedbania, niewłaściwego użycia, błędu użytkownika;
 2. Produkt jest uszkodzony z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi z powodu korozji, upadków, czynników środowiskowych (w tym temperatury i wilgotności), awarii zasilania, wadliwego zasilania, klimatyzacji, użytkownika, awarii lub nieprawidłowego działania systemu transmisji danych;
 3. Produkt jest uszkodzony z powodu przeróbek, zmian, modyfikacji, napraw lub innych usług wykonanych przez osobę trzecią, która nie jest autoryzowana przez MSI;
 4. Akcesoria produktu lub materiały opakowaniowe, takie jak pudełka, instrukcja obsługi itp.;
 5. Akcesoria produktu, aparatura, dodatki lub urządzenia do Produktu, które nie są oryginalnie dołączone do Produktu lub nie są dostarczane przez MSI;
 6. Uszkodzenie lub utrata jakichkolwiek danych, programu lub wymiennych nośników pamięci;
 7. Instalacja, przenoszenie lub usuwanie Produktu lub jakichkolwiek akcesoriów, aparatury, dodatków lub innych urządzeń;
 8. Normalne zużycie w trakcie eksploatacji, w tym bez ograniczeń, Produktu lub akcesoriów lub części (w tym wewnętrznych i zewnętrznych materiałów eksploatacyjnych), które są zużywalne lub zbyteczne, w tym między innymi baterii, słuchawek itp.;
 9. Produkt lub część, w przypadku których nie można przedstawić lokalnej karty gwarancyjnej, numeru rejestracyjnego lub dowodu zakupu wystawionego przez Sklep Internetowy MSI lub w przypadku, gdy numer seryjny lub etykieta zostały zatarte lub usunięte;
 10. Produkt, który nie został zakupiony w Sklepie Internetowym MSI lub został wydzierżawiony lub wypożyczony przez osobę trzecią;
 11. Szkody spowodowane przez przewoźnika;
 12. Problemy z niezgodnością sprzętu lub oprogramowania;
 13. Opłaty za usługi instalacji, demontażu i/lub konfiguracji.