Powiadomienie o przybyciu inwentarza
Wysyłka
Wysyłka i dostarczenie
Dostawa produktu trwa zwykle kilka dni roboczych od daty wysyłki produkty, w zależności
Grupa produktów, dostępność i sposób wysyłki. Gotowe do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 5-10 dni. Pakiet możesz zamówić na
poniższej stronie: ścieżka
 • Wartość zamówienia poniżej 800 PLN : 15 PLN
 • Wartość zamówienia powyżej 800 PLN : Darmowa dostawa
 • Koszt wysyłki zawiera podatek VAT.
Wysyłka częściowa
Opłata za transport jest pobierana na podstawie lokalizacji wysyłki. Produkty odnowione i nowe, standardowe towary są wysyłane z różnych lokalizacji i odnośnie do tego, zostanie odpowiednio naliczona opłata za transport. Jeśli w jednym zamówieniu klient kupi zarówno odnowione, jak i standardowe produkty, zostanie dwukrotnie obciążony opłatą za transport. Opłata za wysyłkę jest obliczana na podstawie sumy cząstkowej dwóch rodzajów produktów. Przesyłka zostanie podzielona na dwa rodzaje produktów. W takiej sytuacji, dla takiej wysyłki, należy też spodziewać się nadejścia zamówienia w częściach, które realizowane jest z różnych lokalizacji.
Przejdź do treści

Regulamin i Warunki Promocji

 1. Czas trwania promocji i rejestracja.

Sklep internetowy MSI znajdujący się pod adresem https://pl-store.msi.com/ („MSI Sklep Online”), z zastrzeżeniem poniższych warunków, oferuje klientom końcowym szereg wyjątkowych promocji określanych dalej terminem „Wydarzenie”. MSI zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wysokości rabatów. Niektóre oferty i rabaty mają charakter ciągły, bez określonej daty końcowej, ale mogą zostać zakończone w dowolnym momencie według uznania MSI. Wybrane oferty i rabaty obowiązują w ograniczonym okresie czasu i/lub są ograniczone ilościowo – warunki dotyczące ograniczeń promocji są podawane na stronie produktu. Wszystkie oferty zamieszczone w sklepie internetowym MSI Sklep Online są dostępne wyłącznie na stronie sklepu MSI Sklep Online. Promocyjne oferty nie będą już dostępne, a rabaty nie będą udzielane od chwili, gdy produkt zostanie wyprzedany lub zakończy się promocja. Aby skorzystać z oferty, należy wykonać następujące kroki:

 

 • Oferta powitalna dla wszystkich klientów

Klienci mogą skorzystać z rabatu w wysokości 100 zł na pierwszy zakup w sklepie MSI Sklep Online, który można zrealizować przy dowolnym zakupie na minimalną kwotę 500 zł. Kod promocyjny nie ma daty ważności, ale można go użyć tylko raz.

 

 • Oferta związana z subskrypcją e-mail

Klienci, którzy zapiszą się do newslettera MSI, otrzymają wysłany pocztą elektroniczną kod promocyjny. Wykorzystując ten kod klienci mogą skorzystać z rabatu w wysokości 150 zł na pierwszy zakup w sklepie MSI Sklep Online, który można zrealizować przy dowolnym zakupie na minimalną kwotę 800 zł. Klienci mogą zrezygnować z członkostwa w serwisach MSI, ale nadal mogą zapisać się do newslettera MSI. Kod promocyjny nie ma daty ważności, ale może być użyty tylko raz.

 

 • Oferta dla dotychczasowych klientów

Klienci, którzy dokonali już zakupu w internetowym sklepie MSI Sklep Online i nie zwrócili w ciągu 14 dni od ich otrzymania zakupionych produktów, będą uważani za dotychczasowych klientów MSI. Każdy dotychczasowy klient otrzyma wyjątkową ofertę, w ramach której będzie mógł skorzystać z rabatu w wysokości 250 PLN na swoje drugie zakupy w sklepie MSI Sklep Online, który można zrealizować przy zakupie za minimalną kwotę 500 PLN. Jeśli klient zwróci produkt przy drugim zamówieniu, MSI potraktuje kod rabatowy jako kod, który został już wykorzystany. Kod promocyjny nie ma daty ważności, ale można go użyć tylko raz.

 

 • Oferta urodzinowa dla członków serwisu użytkowników produktów MSI

Klienci, którzy dołączą do serwisu użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, i wyrażą zgodę na subskrypcję newslettera MSI, otrzymają wyjątkowy, urodzinowy kod promocyjny. Kod ten może być wykorzystany przez klienta będącego członkiem serwisu użytkowników produktów MSI, MSI Member Center, tylko raz w roku. Urodzinowy kod promocyjny będzie wysyłany co roku pierwszego dnia miesiąca, w którym przypadają urodziny użytkownika, i może być wykorzystany jedynie w tym samym miesiącu kalendarzowym.

 

 • Błyskawiczna promocja dla określonego produktu

Podsumowanie

Sklep internetowy MSI Sklep Online może wybrać produkty, do których przez określony czas dołączane będą dodatkowe, promocyjne prezenty. Wszystkie istotne, szczegółowe informacje dotyczące promocji będą wyświetlane na stronie konkretnego produktu.

 

 1. Nie ma minimalnej, wymaganej kwoty zakupu lub wartości zamówienia, ale zakup musi obejmować co najmniej 1 produkt.
 2. Dostępna jest ograniczona ilość promocyjnych produktów. Promocyjne oferty nie będą wyświetlane od momentu, gdy zapas biorących udział w promocji produktów zostanie wyczerpany.

 

 1. Kraje biorące udział w promocji: Polska
 2. Osoby uczestniczące w promocji muszą mieć ukończone 18 lat. Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest tylko dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do brania udziału w tym Wydarzeniu.
 3. Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych Uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez Uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu Uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Ostateczna kwalifikacja do przyznania jakiejkolwiek nagrody jest uzależniona od weryfikacji uprawnień, jak określono poniżej. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do chwili zakończenia Wydarzenia. Zegar bazy danych MSI będzie oficjalnym wyznacznikiem czasu dla tego Wydarzenia.
 4. Polityka prywatności. Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Uczestnika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Uczestnika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Uczestnika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Uczestnika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

 1. Subskrypcja eDM. Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje usług od firmy MSI, możesz zostać poproszony o zaznaczenie pola wyboru do subskrypcji zarówno w serwisie MSI Member Center, jak i sklepie internetowym MSI, MSI Sklep Online. Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, proszę nie zaznaczać pola wyboru Subskrybuj lub jakiegokolwiek innego, podobnie zatytułowanego pola wyboru.
 2. Licencja Uczestnika. W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Uczestnik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Uczestnik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.
 3. Oświadczenia uczestników i gwarancje. Uczestnik Wydarzenia niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:
 • Podane przez Uczestnika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami Promocji;
 • Uczestnik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 • Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Uczestnik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
 1. Odszkodowania ze strony uczestników. Uczestnik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Uczestnika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji.
 2. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:
 3. MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
 4. do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
 5. do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie uczestnika, w przypadku, gdy pierwotnie oferowane przez MSI promocyjne nagrody nie są już dostępne w magazynie firmy MSI;
 • do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji, jeśli istnieje do tego ważny powód rozumiany jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady organizowania i prowadzenia tego typu Wydarzeń, jeśli zmiana ta ma wpływ na prawa i obowiązki MSI oraz uczestników Wydarzenia;
  2. konieczność przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Wydarzenia;
 • konieczność zmiany sposobu przeprowadzania Wydarzenia z przyczyn technicznych, technologicznych, handlowych lub komercyjnych;

w przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek tego typu zmiany, zmieniony Regulamin i Warunki Promocji zostaną opublikowane przez MSI na stronie https://pl-store.msi.com/. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i nieporozumień, informujemy, że zmiany Regulaminu i Warunków Promocji nie mają wpływu na złożone wcześniej zamówienia lub oferty realizowane na warunkach obowiązujących przed zaistniałą zmianą;

 1. MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania przyznanej nagrody. Osoby, które otrzymały nagrody nie będą w takich przypadkach wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 2. Wyłączenie gwarancji MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM, DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.
 4. Inne postanowienia. Niniejszy Regulamin i Warunki Promocji podlegają polskiemu prawu i są interpretowane zgodnie z nim, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji będą rozstrzygane przez właściwy sąd polski. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu i Warunków Promocji unieważnione przez właściwy sąd zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia Regulaminu i Warunków Promocji pozostają w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań z powodu okoliczności pozostających poza jego rzeczywistą kontrolą. Ustalenia wynikające z niniejszego Regulaminu i Warunków Promocji nie mogą być przez Uczestnika cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Uczestnika na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki Promocji stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje, ustne lub poczynione inna drogą ustalenia.
 • Zapisz się do subskrypcji newslettera MSI

Proszę zaznaczyć to pole wyboru, jeśli chcesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości i informacje o aktualizacjach.

Klikając tutaj, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Micro-Star International Co., LTD. w celu przesyłania Ci informacji o produktach, usługach i nadchodzących wydarzeniach MSI. Prosimy pamiętać, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynów i newsletterów MSI tutaj: https://account.msi.com/unsubscribe.

 

Więcej informacji na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem danych znaleźć można w Polityce Prywatności MSI.

Porównaj produkty

{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}

Wybierz pierwszy element do porównania

Wybierz drugi element do porównania

Wybierz trzeci element do porównania

Porównaj