Powiadomienie o przybyciu inwentarza
Wysyłka
Wysyłka i dostarczenie
Dostawa produktu trwa zwykle kilka dni roboczych od daty wysyłki produkty, w zależności
Grupa produktów, dostępność i sposób wysyłki. Gotowe do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 5-10 dni. Pakiet możesz zamówić na
poniższej stronie: ścieżka
 • Wartość zamówienia poniżej 800 PLN : 15 PLN
 • Wartość zamówienia powyżej 800 PLN : Darmowa dostawa
 • Koszt wysyłki zawiera podatek VAT.
Wysyłka częściowa
Opłata za transport jest pobierana na podstawie lokalizacji wysyłki. Produkty odnowione i nowe, standardowe towary są wysyłane z różnych lokalizacji i odnośnie do tego, zostanie odpowiednio naliczona opłata za transport. Jeśli w jednym zamówieniu klient kupi zarówno odnowione, jak i standardowe produkty, zostanie dwukrotnie obciążony opłatą za transport. Opłata za wysyłkę jest obliczana na podstawie sumy cząstkowej dwóch rodzajów produktów. Przesyłka zostanie podzielona na dwa rodzaje produktów. W takiej sytuacji, dla takiej wysyłki, należy też spodziewać się nadejścia zamówienia w częściach, które realizowane jest z różnych lokalizacji.
Przejdź do treści

Program Rabatowy - Nagrody w Sklepie Online MSI

REGULAMIN

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. Zapisując się do tego programu, zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu Nagród MSI.

 

A. Przegląd Programu Nagród MSI

Program Nagród MSI (zwany dalej „Programem”) to program lojalnościowy sponsorowany przez spółkę Micro-Star International Co., Ltd. (zwaną dalej „Sponsorem”), w którym osoby posiadające ważny identyfikator konta MSI („Uczestnicy”) mogą zdobywać punkty („Punkt(y)”), które zostaną dodane do Konta Nagród MSI („Konto Nagród”) Uczestnika w sposób określony w niniejszym dokumencie. Uczestnicy mogą wymieniać swoje Punkty poprzez opcję „Zdobądź” opisaną poniżej.

 

B. Wymogi kwalifikacyjne i uczestnictwo w programie

 1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski. Uczestnicy muszą posiadać ważne Konto MSI na stronie MSI.com. Konta są bezpłatne, ale podlegają zapisom Regulaminu. Jeśli nie posiadasz konta członka MSI, odwiedź stronę www.msi.com i postępuj zgodnie z linkami i instrukcjami, aby utworzyć konto.
 2. Rejestracja. Aby zapisać się do niniejszego Programu, a tym samym utworzyć Konto Nagród, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej (www.MSI.com lub https://rewards.msi.com/). Dalsze uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez każdego uczestnika pełnej i bezwarunkowej zgody na zapisy niniejszego Regulaminu Programu, które mogą być okresowo aktualizowane (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz oświadczeniem, że Uczestnik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w niniejszym Regulaminie. Osoby, które nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu mogą nie zostać dopuszczone do udziału w Programie, co zostanie określone przez Sponsora według jego własnego uznania. Istnieje limit jednego (1) Konta Nagród na osobę/adres e-mail, niezależnie od tego, czy więcej niż jedna osoba używa tego samego adresu e-mail. Za Uczestnika uważa się osobę, która jest upoważnionym posiadaczem konta e-mail z adresem wskazanym podczas rejestracji (i która spełnia pozostałe kryteria kwalifikacji).
 3. Dane osobowe Uczestnika: Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Sponsor będzie wykorzystywał dane osobowe zebrane w związku z Kontem nagród lub niniejszym Programem, należy zapoznać się z Polityką prywatności Sponsora: https://www.msi.com/page/privacy-policy.

C. Czas trwania, modyfikacja i zakończenie Programu

Sponsor zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub modyfikacji Programu według własnego uznania, w dowolnym czasie i za uprzednim powiadomieniem, jeśli zaistnieje ważny powód rozumiany jako: i) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Programu lub jakichkolwiek wydarzeń w ramach takich Programów, które mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki Sponsora i uczestników; ii) przedłużenie lub skrócenie czasu trwania Programu lub wydarzenia; iii) zmiana sposobu przeprowadzenia Programu lub wydarzenia z powodów technicznych, technologicznych lub komercyjnych. W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszym regulaminie, zmiany te zostaną opublikowane przez Sponsora na stronie https://rewards.msi.com/. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w regulaminach wydarzeń lub zamówień złożonych lub realizowanych na podstawie niniejszego regulaminu Programu nie są dopuszczalne przed wprowadzeniem takiej zmiany. Zakończenie, zmiana lub zawieszenie Programu może wpłynąć na zdolność Uczestnika do wymiany zgromadzonych Punktów. Uczestnicy mogą wymieniać Punkty w dowolnym momencie, jak określono w części E poniżej.

 

D. Zdobywanie punktów

 1. Zdobywaj punkty dokonując zakupów w Sklepie Online MSI. Będąc zalogowanym na swoim Koncie MSI, dokonaj dowolnego zakupu w Sklepie Online MSI, a otrzymasz Punkty Nagród MSI (dalej „Zakup Kwalifikowany”). Kwota Zakupu Kwalifikowanego będzie oparta na kwocie zapłaconej za pomocą karty kredytowej lub debetowej, systemu PayPal lub płatności lokalnych podanych na stronie realizacji zamówienia. Wszelkie kwoty zapłacone przy użyciu kredytów promocyjnych, kuponów Sklepu Online MSI lub Punktów Nagród MSI nie będą brane pod uwagę przy określaniu kwoty Zakupu Kwalifikowanego. Liczba zdobytych punktów nagród zależy od poziomu uczestnictwa w Programie Nagród MSI:
 • (i) Członek Platynowy: otrzymasz 1,5% kwoty zapłaconego Zakupu Kwalifikowanego w formie Punktów Nagród MSI, które zostaną zdeponowane na Twoim koncie Punktów Nagród MSI; 
 • (ii) Członek Złoty, Srebrny i Brązowy: otrzymasz 1% kwoty zapłaconego Zakupu Kwalifikowanego w formie Punktów Nagród MSI, które zostaną zdeponowane na Twoim koncie Punktów Nagród MSI; 
 • (iii) Po 20 dniach od dokonania Zakupu Kwalifikowanego otrzymasz powiadomienie e-mailem potwierdzające liczbę zdobytych Punktów Nagród MSI. 
 • (iv) Wszelkie zamówienia dokonane przed przystąpieniem do Programu Nagród nie będą uważane za Zakup Kwalifikowany – Punkty Nagród MSI nie zostaną przyznane.
 • Dla niniejszego Programu przelicznik waluty na punkty nagrody jest ustalany w następujący sposób: 

  1 PLN na 14 Punktów Premiowych.

  Liczba zdobytych Punktów Nagród może ulec zmianie w zależności od dodatkowych kampanii Sponsora.
 • Zdobywanie Punktów w ramach innych Ofert Specjalnych: Sponsor może również oferować Punkty w ramach ofert promocyjnych niektórym lub wszystkim Uczestnikom przez ograniczony czas. Oferty te mogą być przekazywane za pośrednictwem Centrum Członkowskiego MSI, biuletynu MSI lub jako nagrody w akcjach promocyjnych w Programie. Każda oferta będzie zawierać szczegółowe informacje i warunki, w tym sposób uczestnictwa oraz inne ograniczenia i restrykcje. Sponsor może powiadomić uprawnionych Uczestników o tej specjalnej okazji za pomocą powiadomień push lub na adres e-mail powiązany z ich kontem członkowskim MSI.

E. Wartość punktów, utrata punktów i podgląd punktów

 1. Brak wartości gotówkowej lub możliwości przeniesienia. Punkty nie stanowią własności, nie uprawniają członka do nabycia jakichkolwiek praw lub korzyści i nie mają wartości pieniężnej. W związku z tym, Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani przeniesieniu lub cesji z jakiegokolwiek powodu. W związku z powyższym, Punkty nie podlegają przeniesieniu (a) w przypadku śmierci, (b) w ramach sprawy dotyczącej stosunków domowych, (c) z oddzielnych Kont Nagród posiadanych przez jednego Uczestnika, lub (d) w inny sposób z mocy prawa. Sprzedaż lub przekazywanie Punktów są surowo wzbronione. Punktów nie można sprzedawać na rynku wtórnym, a wszelkie próby odsprzedaży Punktów na rynku wtórnym uznaje się za nieważne. Wszelkie Punkty pozostałe na Koncie Nagród Uczestnika w przypadku anulowania Programu zostaną utracone bez odszkodowania. Punkty nie mogą być przenoszone ani przekazywane do innych programów Sponsora, chyba że Sponsor według własnego uznania postanowi inaczej.
 2. Wygaśnięcie ważności Punktów.
 3. Zdobyte Punkty tracą ważność z końcem miesiąca kalendarzowego rok po ich zdobyciu.
 4. Naliczone Punkty widoczne będą na Koncie Nagród Uczestnika. Liczba Punktów zebranych przez każdego Uczestnika będzie śledzona w zakładce Profil Konta Nagród MSI. Punkty zostaną przyznane na Konto Nagród Uczestnika po (i) potwierdzeniu transakcji, (ii) upływie stosownego okresu zwrotu lub (iii) upłynięciu stosownego czasu na dokonanie obciążenia zwrotnego. Jednakże po stronie każdego Uczestnika leży odpowiedzialność za zapewnienie, że jego Punkty zostały prawidłowo naliczone. Wszelkie roszczenia dotyczące Punktów, które nie zostały prawidłowo naliczone, muszą zostać otrzymane przez Sponsora w ciągu siedmiu (7) dni od daty żądanego naliczenia takich Punktów. Ręczne przyznawanie Punktów może trwać do sześćdziesięciu (60) dni. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukarskie, produkcyjne, typograficzne, mechaniczne lub inne błędy w sumowaniu Punktów lub na Koncie Nagród Uczestnika. Sponsor zastrzega sobie prawo do unieważnienia Punktów z Konta Nagród Uczestnika, jeśli stwierdzi, że zostały one nieprawidłowo naliczone lub uzyskane w wyniku oszustwa. Sponsor zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu zgromadzenia Punktów, a także do opóźnienia przetwarzania lub realizacji jakichkolwiek Punktów bez powiadamiania Uczestników w celu zapewnienia zgodności z niniejszym Regulaminem. Uczestnicy są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich Kont Nagród Uczestnika i haseł oraz za ograniczenie dostępu do swoich Urządzeń i działań na Koncie Nagród Uczestnika, a Uczestnicy zgadzają się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach ich Konta Nagród. Nie ograniczając żadnych innych środków prawnych, Sponsor może zawiesić lub zamknąć Konto Nagród Uczestnika, jeśli Sponsor podejrzewa, że Uczestnik dopuścił się oszustwa w związku z Programem. Uczestnictwo w Programie podlega niniejszemu Regulaminowi, a także zasadom i procedurom, które Sponsor może okresowo wprowadzać lub modyfikować. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zasad bądź procedur wdrożonych przez Sponsora, postępowanie na szkodę Sponsora, wprowadzenie w błąd lub oszustwo w związku z Programem może skutkować, oprócz innych środków dostępnych Sponsorowi na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, zakończeniem uczestnictwa w Programie, a także utratą zgromadzonych do tej pory Punktów, w sposób określony przez Sponsora według jego własnego uznania.


F. Wykorzystanie zdobytych Punktów

Punkty można wykorzystać do zakupu przedmiotów. Całkowita liczba Punktów, które Uczestnicy mogą wykorzystać, jest równa liczbie Punktów dostępnych na ich Koncie Nagród.

Odbiór przedmiotów za pomocą pulpitu Zdobądź

 • a) Uczestnicy będą mieli do dyspozycji dwa (2) Katalogi Nagród. Jeden z nich będzie dostępny na stronie https://rewards.msi.com/. Sponsor dostarczy treści na pulpicie Zdobądź dostępne tylko w ramach Programu Nagród MSI (https://rewards.msi.com/). Uczestnicy mogą wymieniać artykuły na punkty zgromadzone za pośrednictwem dowolnego Katalogu. 
 • b) Wszystkie zakupy pozycji z Katalogu Nagród są ostateczne, a Punkty zostaną odjęte z Konta Nagród uczestnika. 
 • c) Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia, po wcześniejszym powiadomieniu, reklamowanego przedmiotu przedmiotem o takiej samej lub większej wartości, jeśli jest to spowodowane niedostępnością w magazynie. 
 • d) Uczestnicy otrzymają wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu przedmiotu za pomocą opcji Zdobądź. 
 • e) Proces i czas realizacji zależą od nagrody zakupionej za pośrednictwem serwisu i opcji Zdobądź. Szczegółowe informacje zostaną podane w momencie zakupu. 
 • f) O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, zakupione produkty nie podlegają zwrotowi. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zakupiony przedmiot zostanie dostarczony uszkodzony, przestanie być dostępny lub nie może zostać dostarczony, Sponsor, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do wymiany zakupionego przedmiotu na podobny przedmiot o takiej samej lub większej wartości po wcześniejszym powiadomieniu.

G. Podaruj Punkty (dostępne tylko na kwalifikującym się urządzeniu mobilnym)

 1. Jeśli jest to możliwe w ramach odpowiedniego programu, wybierz dowolną liczbę Punktów Nagród (do wysokości aktualnego salda na Koncie Nagród) i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby potwierdzić chęć przekazania przez Sponsora darowizny na rzecz wybranej organizacji charytatywnej. Szczegóły dotyczące darowizn dokonywanych przez Sponsora w zamian za odpowiadające im darowizny w postaci Punktów Nagród zostaną określone w odpowiednim Programie.
 2. Po podarowaniu Punktów Nagród nie można cofnąć ani anulować transakcji.
 3. Uczestnik powinien skonsultować się z doradcą podatkowym w sprawie możliwości odliczenia tej darowizny zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi.


H. Postanowienia ogólne

 1. Sponsor zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania uprawnień każdej osobie, która korzysta z Programu lub w przypadku zawieszenia, jest podejrzana o korzystanie z Programu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub jakimikolwiek przepisami, ustawami lub rozporządzeniami na szczeblu lokalnym lub krajowym. Oprócz zawieszenia lub przerwania uczestnictwa w Programie Sponsor ma prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych lub prawnych, w tym wszczęcia postępowania karnego, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.
 2. Wszelkie próby podważenia prawomocnego działania Programu przez jakąkolwiek osobę mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego, a w przypadku podjęcia takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niewykonanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi uchylenia tego lub innego postanowienia.
 3. Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych. W programie nie mogą uczestniczyć korporacje, stowarzyszenia, w tym organizacje szkolne, przedsiębiorstwa ani inne grupy.
 4. Wszelkie pytania lub spory dotyczące możliwości uczestnictwa w Programie, dostępności przedmiotów lub przestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sponsora według jego wyłącznego uznania.
 5. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne lub niedokładne informacje podane przez Uczestników w trakcie udziału w Programie.
 6. Uczestnicy są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich podatków, które mogą wynikać z uczestnictwa w Programie.
 7. Uczestnicy są odpowiedzialni za utrzymywanie aktualnych informacji kontaktowych związanych z ich uczestnictwem w programie członkowskim MSI i Programie Nagród MSI.
 8. Program podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom.


J. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sponsor oraz jego spółka macierzysta, spółka zależna, spółka stowarzyszona, franczyzobiorcy i spółki powiązane, a także każdy z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów oraz agencji promocyjnych i reklamowych, następców prawnych i cesjonariuszy (zwanych łącznie „Stronami zwolnionymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukarskie lub komputerowe, pominięcia, przerwy, nieprawidłowości, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, kradzież lub zniszczenie, nieuprawniony dostęp do materiałów Programu lub ich zmianę, a także za wszelkiego rodzaju awarie techniczne, sieciowe, sprzętu telefonicznego, elektroniczne, komputerowe, sprzętu lub oprogramowania oraz niedokładną transmisję informacji Programu spowodowaną problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie, na jakiejkolwiek stronie internetowej lub ich kombinacją. W przypadku tymczasowego uszkodzenia i zawieszenia Aplikacji Płatniczej lub Programu Nagród, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony i poinformowany, aby (1) nie wymieniać Punktów do czasu wznowienia Programu zgodnie z pierwotnymi założeniami oraz (2) że Zakwalifikowane Transakcje w tym okresie nie będą generować dla Uczestnika Punktów.
 2. Biorąc udział w Programie, każdy Uczestnik przyjmuje wszelką odpowiedzialność i niniejszym zwalnia Sponsora oraz jego spółki macierzyste, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, agentów, agencje promocyjne i reklamowe, w tym franczyzobiorców, a także każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców, następców, cesjonariuszy i usługodawców z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody i wydatki, które mogą wynikać z działań podjętych przez takiego Uczestnika lub jego udziału w Programie, a także za szkody lub obrażenia spowodowane przez osoby trzecie.
 3. SPONSOR W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UCZESTNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB UTRACONE KORZYŚCI, NAWET JEŚLI KTÓRYKOLWIEK Z POWYŻSZYCH PODMIOTÓW LUB ICH UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OZNACZA TO, ŻE UCZESTNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH, SPECJALNYCH, PRZYKŁADOWYCH, KARNYCH LUB UTRACONYCH KORZYŚCI OD SPONSORA I JEGO LICENCJODAWCÓW. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPONSORA WOBEC UCZESTNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (A) RZECZYWISTEJ STRATY PONIESIONEJ PRZEZ UCZESTNIKA LUB (B) 1 000 USD. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
 4. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za żadne produkty ani usługi oferowane w Katalogu Nagród, które nie zostały wyprodukowane przez Sponsora. W NAJWYŻSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, SPONSOR SPECJALNIE WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszalności oraz dorozumiane gwarancje wynikające z przebiegu transakcji lub sposobu działania. Niektóre państwa nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w danym przypadku.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na to, że – z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione – wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające lub związane z Programem lub jakimikolwiek przedmiotami zakupionymi w ramach Programu będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego, wyłącznie przez właściwy sąd z siedzibą w Warszawie, w Polsce. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu, praw i obowiązków Uczestnika oraz praw i obowiązków Sponsora w związku z Programem podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne (obowiązujące w Polsce lub w innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji niż polska.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie oddzielone od pozostałej części Regulaminu, która pozostanie w pełnej mocy.

Porównaj produkty

{"one"=>"Wybierz 2 lub 3 elementy do porównania", "other"=>"{{ count }} z 3 wybranych elementów"}

Wybierz pierwszy element do porównania

Wybierz drugi element do porównania

Wybierz trzeci element do porównania

Porównaj